Representing Cloud Mesoscale Variability in Superparameterized Climate Models

Fredrik Jansson*, Gijs van den Oord, Inti Pelupessy, Maria Chertova, Johanna H. Grönqvist, A. Pier Siebesma, Daan Crommelin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Representing Cloud Mesoscale Variability in Superparameterized Climate Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences