Reperfusion but not acute ischemia in pig small intestine induces transcriptionally mediated heat shock response in situ

N K J Oksala, K Kaarniranta, J J Tenhunen, R Tiihonen, A Heino, Lea Sistonen, H Paimela, E Alhava

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reperfusion but not acute ischemia in pig small intestine induces transcriptionally mediated heat shock response in situ”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry