Removal of nafcillin sodium monohydrate from aqueous solution by hydrogels containing nanocellulose: An experimental and theoretical study

Plinio Cantero-López, Mariel Godoy, Estefanía Oyarce, Guadalupe Del C. Pizarro, Chunlin Xu, Stefan Willför, Osvaldo Yañez, Julio Sánchez*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Removal of nafcillin sodium monohydrate from aqueous solution by hydrogels containing nanocellulose: An experimental and theoretical study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry