Removal of microcystin-LR by strains of metabolically active probiotic bacteria

Sonja M.K. Nybom*, Seppo J. Salminen, Jussi A.O. Meriluoto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

56 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Removal of microcystin-LR by strains of metabolically active probiotic bacteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap