Remarkable wettability of highly dispersive rGO ink on multiple substrates independent of deposition techniques

Amit Tewari, Srinivas Gandla, Sivasambu Bohm, Christopher R. McNeill, Dipti Gupta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Remarkable wettability of highly dispersive rGO ink on multiple substrates independent of deposition techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi