Religious Sense-Making, Purpose-Making, and Significance-Making Among Jewish, Druze, and Muslim Young Adults in Israel

Nurit Novis-Deutsch*, Peter Nynäs, Sawsan Kheir

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

28 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat