Release of NH3, HCN and NO during devolatilization and combustion of washed and torrefied biomass

Daniel Schmid*, Oskar Karlström, Patrik Yrjas

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Release of NH<sub>3</sub>, HCN and NO during devolatilization and combustion of washed and torrefied biomass”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar