Release of NH3, HCN and NO during devolatilization and combustion of washed and torrefied biomass

Daniel Schmid*, Oskar Karlström, Patrik Yrjas

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)
35 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Release of NH3, HCN and NO during devolatilization and combustion of washed and torrefied biomass”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Medicine and Dentistry

Material Science