Reflections on Artificial Intelligence Alignment with Human Values: A Phenomenological Perspective

Shengnan Han*, Eugene Kelly, Shahrokh Nikou, Eric-Oluf Svee

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

29 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reflections on Artificial Intelligence Alignment with Human Values: A Phenomenological Perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap