Referendum Policies across Political Systems

Nanuli Silagadze, Sergiu Gherghina

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Referendum Policies across Political Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap