Reductive catalytic depolymerization of industrial lignin and hemicellulose: process development and intensification

Xiaojia Lu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reductive catalytic depolymerization of industrial lignin and hemicellulose: process development and intensification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Chemical Engineering

Material Science