Redesigning distance courses to support social and teaching presence in adult and upper secondary education

Charlotta Hilli*, Anna Åkerfeldt

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat