Recombination of long-lived photoexcitations in regioregular polyalkylthiophenes

M. Westerling*, R. Österbacka, H. Stubb

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

53 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recombination of long-lived photoexcitations in regioregular polyalkylthiophenes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar