Real-time monitoring of the dissolution of silver nanoparticles by using a solid-contact Ag+-selective electrode

Tanji Yin, Tingting Han, Changbai Li, Wei Qin, Johan Bobacka*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Real-time monitoring of the dissolution of silver nanoparticles by using a solid-contact Ag<sup>+</sup>-selective electrode”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi