Read-aloud and writing practices in Nordic preschools

Tarja Alatalo, Martina Norling, Maria Magnusson, Sofie Tjäru, Hanne Næss Hjetland, Hilde Hofslundsengen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
49 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Read-aloud and writing practices in Nordic preschools”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology