Reactor selection for upgrading hemicelluloses: Conventional and miniaturised reactors for hydrogenations

Stefan Haase*, Cesar A. De Araujo Filho, Johan Wärnå, Dmitry Yu Murzin, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reactor selection for upgrading hemicelluloses: Conventional and miniaturised reactors for hydrogenations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap