Re-Imagining a Queer Indigenous Past: Affective Archives and Minor Gestures in the Sámi Documentary Sparrooabbán (2016)

Katariina Kyrölä, Tuija Huuki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Re-Imagining a Queer Indigenous Past: Affective Archives and Minor Gestures in the Sámi Documentary Sparrooabbán (2016)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora