Quantitative PCR detection and improved sample preparation of microcystin-producing Anabaena, Microcystis and Planktothrix

Henna Hautala*, Urpo Lamminmäki, Lisa Spoof, Sonja Nybom, Jussi Meriluoto, Markus Vehniäinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantitative PCR detection and improved sample preparation of microcystin-producing Anabaena, Microcystis and Planktothrix”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap