Quantitative model refinement as a solution to the combinatorial size explosion of biomodels

Elena Czeizler, Eugen Czeizler, Bogdan Iancu*, Ion Petre

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantitative model refinement as a solution to the combinatorial size explosion of biomodels”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry

Mathematics