Quality provision under conditions of oligopoly

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quality provision under conditions of oligopoly”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi