Public Libraries Meet Big Data: Roles, Comprehension and Practical Applications

Ming Zhan

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Public Libraries Meet Big Data: Roles, Comprehension and Practical Applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science