Providing Palliative Care in a Swedish Support Home for People Who Are Homeless

Cecilia Håkanson*, Jonas Sandberg, Mirjam Ekstedt, Elisabeth Kenne Sarenmalm, Mats Christiansen, Joakim Öhlén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Providing Palliative Care in a Swedish Support Home for People Who Are Homeless”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap