Protein immobilization to a partially cross-linked organic monolayer

T Viitala, I Vikholm, J Peltonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Protein immobilization to a partially cross-linked organic monolayer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology