Protein Identification of Venoms of the African Spitting Cobras, Naja mossambica and Naja nigricincta nigricincta

Ottilie Katali, Loide Shipingana, Peter Nyarango, Mirva Pääkkönen, Erastus Haindongo, Timothy Rennie, Peter James, John Eriksson, Christian Hunter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Protein Identification of Venoms of the African Spitting Cobras, Naja mossambica and Naja nigricincta nigricincta”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology