Protein A/G-based surface plasmon resonance biosensor for regenerable antibody-mediated capture and analysis of nanoparticles

Petteri Parkkila*, Kai Härkönen, Petra Ilvonen, Saara Laitinen, Tapani Viitala*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Protein A/G-based surface plasmon resonance biosensor for regenerable antibody-mediated capture and analysis of nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology