Production of magnesium hydroxide from magnesium silicate for the purpose of CO 2 mineralization - Part 2: Mg extraction modeling and application to different Mg silicate rocks

Experience Nduagu, Thomas Björklöf, Johan Fagerlund, Ermei Mäkilä, Jarno Salonen, Hans Geerlings, Ron Zevenhoven*

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  49 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Production of magnesium hydroxide from magnesium silicate for the purpose of CO 2 mineralization - Part 2: Mg extraction modeling and application to different Mg silicate rocks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Earth and Planetary Sciences

  Physics

  Chemical Engineering

  Material Science

  Chemistry