Production of diesel fuel from renewable feeds: Kinetics of ethyl stearate decarboxylation

M. Snåre, I. Kubičková, P. Mäki-Arvela, K. Eränen, J. Wärnå, D. Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

138 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Production of diesel fuel from renewable feeds: Kinetics of ethyl stearate decarboxylation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap