Production of absence through media representation: A case study on legitimacy and deliberation of a pulp mill dispute in southern Chile

Maria Ehrnström-Fuentes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Production of absence through media representation: A case study on legitimacy and deliberation of a pulp mill dispute in southern Chile”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology