Pressurized hot water flow-through extraction of birch sawdust with acetate pH buffer

Petri Kilpeläinen*, Veikko Kitunen, Andrey Pranovich, Hannu Ilvesniemi, Stefan Willför

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pressurized hot water flow-through extraction of birch sawdust with acetate pH buffer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap