Preparation of Nitrogen Analogues of Ceramide and Studies of Their Aggregation in Sphingomyelin Bilayers

Hiroki Yasuda, Kohei Torikai, Masanao Kinoshita*, Md Abdullah Al Sazzad, Koya Tsujimura, J. Peter Slotte, Nobuaki Matsumori

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation of Nitrogen Analogues of Ceramide and Studies of Their Aggregation in Sphingomyelin Bilayers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering