Preparation of Anode Material of Lithium-Ion Battery by Spent Pickling Liquor

Qing Zhao, Wenjie Li, Chengjun Liu, Maofa Jiang, Henrik Saxén, Cornelis A P Zevenhoven

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation of Anode Material of Lithium-Ion Battery by Spent Pickling Liquor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science