Preparation of Anode Material of Lithium-Ion Battery by Spent Pickling Liquor

Qing Zhao, Wenjie Li*, Chengjun Liu, Maofa Jiang, Henrik Saxén, Ron Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation of Anode Material of Lithium-Ion Battery by Spent Pickling Liquor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science