Preparation, characterization, and preliminary biocompatibility evaluation of particulate spin-coated mesoporous silica films

Oliver Wiltschka, Dominique Böcking, Larissa Miller, Rolf E. Brenner, Cecilia Sahlgren, Mika Lindén*

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  16 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation, characterization, and preliminary biocompatibility evaluation of particulate spin-coated mesoporous silica films”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Chemistry

  Material Science

  Engineering

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science