Preparation and properties of bimetallic Ru-Sn sol-gel catalysts: Influence of catalyst reduction

J. Hajek, N. Kumar, H. Karhu, L. Cerveny, J. Vayrynen, T. Salmi, D. Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation and properties of bimetallic Ru-Sn sol-gel catalysts: Influence of catalyst reduction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry