Preparation and characterization of alumina-based microreactors for application in methyl chloride synthesis

Sabrina A. Schmidt*, Narendra Kumar, Biao Zhang, Kari Eränen, Dmitry Yu Murzin, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation and characterization of alumina-based microreactors for application in methyl chloride synthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar