Preliminary Investigations of the Mechanisms Involved in the Ultrasonication-Assisted Production of Carboxylic Cellulose Nanocrystals with Different Structural Carboxylic Acids

Yuanchao Luo, Tao Song*, Hui Ji, Haisong Qi, Zhouyang Xiang, Haiping Xiong, Yu Cen, Gong Chen, Tingting Han, Andrey Pranovich

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preliminary Investigations of the Mechanisms Involved in the Ultrasonication-Assisted Production of Carboxylic Cellulose Nanocrystals with Different Structural Carboxylic Acids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar