Preliminary assessment of a method utilizing carbon dioxide and steelmaking slags to produce precipitated calcium carbonate

Sanni Eloneva*, Arshe Said, Carl Johan Fogelholm, Ron Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  109 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Preliminary assessment of a method utilizing carbon dioxide and steelmaking slags to produce precipitated calcium carbonate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Mark- och miljövetenskap