Prediction of Stirling-cycle-based heat pump performance and environmental footprint using exergy analysis and LCA

Umara Khan, Cornelis A P Zevenhoven, Lydia Stougie, Tor Martin Tveit

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
66 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prediction of Stirling-cycle-based heat pump performance and environmental footprint using exergy analysis and LCA”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Physics