Predicting the Progress of COVID-19: The Case for Turkey

Mesut Özdinç, Kerem Şenel, Selcen Öztürkcan, Ahmet Akgül*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLedareVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predicting the Progress of COVID-19: The Case for Turkey”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Earth and Planetary Sciences