Predicted Hotspot Residues Involved in Allosteric Signal Transmission in Pro-Apoptotic Peptide-Mcl1 Complexes

Parthiban Marimuthu, Jamoliddin Razzokov, Kalaimathy Singaravelu, Annemie Bogaerts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predicted Hotspot Residues Involved in Allosteric Signal Transmission in Pro-Apoptotic Peptide-Mcl1 Complexes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar