Precise determination of the hyperfine parameters of europium in multifluorite perovskites by Eu151 Mössbauer spectroscopy

J. Lindén*, M. Lippmaa, J. Miettinen, I. Tittonen, T. Katila, M. Karppinen, L. Niinistö, A. Nara, H. Yamauchi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Precise determination of the hyperfine parameters of europium in multifluorite perovskites by Eu151 Mössbauer spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi