Precipitation of Inorganic Salts in Mitochondrial Matrix

Jerzy J. Jasielec, Robert Filipek, Krzysztof Dołowy, Andrzej Lewenstam

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    2 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Precipitation of Inorganic Salts in Mitochondrial Matrix”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Kemiska föreningar