PP2A and Its Inhibitors in Helper T-Cell Differentiation and Autoimmunity

Mohd Moin Khan, Ubaid Ullah Kalim, Meraj H. Khan, Riitta Lahesmaa*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”PP2A and Its Inhibitors in Helper T-Cell Differentiation and Autoimmunity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology