Poverty and Old Age in Scandinavia: A Problem of Gendered Injustice? Evidence from the 2010 GERDA Survey in Finland and Sweden

Mikael Nygård, Camilla Härtull, Annika Wentjärvi, Susanne Jungerstam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Sökresultat