Potilasturvallisuuteen liittyvät asenteet ja käsitykset muodostuvat lääketieteen opiskelijoilla jo varhain

Översatt titel: Läkarstudenters attityder och uppfattningar om patientsäkerhet formas innan man går in i den kliniska fasen

Hertta Heikkinen*, Auvo Rauhala, Leila Niemi-Murola, Maiju Welling, Seppo Alahuhta

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Utgångspunkter: Utvecklingen av patientsäkerheten kräver att man påverkar attityder hos studenter som kommer ut i arbetslivet. Syftet med denna studie var att ta reda på vilken typ av uppfattningar, kunskaper och attityder studenter som övergår till den kliniska fasen hade om patientsäkerhet.

Metod: Mellan 2016 och 2018 har tredjeårsstudenter vid Uleåborgs medicinska fakultet fyllt i ett frivilligt frågeformulär innehållande 22 påståenden relaterade till patientsäkerhet. Svarsalternativen var 1-5 (1= helt motsatt uppfattning, 5= håller helt med).

Resultat: 153/417 (36,7%) elever returnerade det ifyllda formuläret. 96,7 % av dem ansåg att patientsäkerhet och en öppen atmosfär var viktigt. 96,1 % ansåg att fel var oundvikliga och 73,4 % ansåg att läkarnas agerande kunde påverka förekomsten av fel. 96,7 % av eleverna hade för avsikt att arbeta mer noggrant efter misstaget. En större mängd tidig patientsäkerhetsutbildning var förknippad med positiva attityder till patientsäkerhet.

Slutsatser: Elevernas attityder verkar ha utvecklats i den prekliniska fasen utan medveten undervisning. I undervisningsplanering bör du satsa på långsiktigt kontinuerligt lärande från studiestart.
Översatt titelLäkarstudenters attityder och uppfattningar om patientsäkerhet formas innan man går in i den kliniska fasen
OriginalspråkFinska
TidskriftSuomen Lääkärilehti
Volym78
Nummer11-12
StatusPublicerad - 17 mars 2023
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • patientsäkerhet
  • utbildning på högskolenivå
  • medicin

Citera det här