Potential Probiotic Characters of Lactobacillus and Enterococcus Strains Isolated from Traditional Dadih Fermented Milk Against Pathogen Intestinal Colonization

M. Carmen Collado*, Ingrid S. Surono, Jussi Meriluoto, Seppo Salminen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

40 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Potential Probiotic Characters of Lactobacillus and Enterococcus Strains Isolated from Traditional Dadih Fermented Milk Against Pathogen Intestinal Colonization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi