Potential of cyanobacterial secondary metabolites as biomarkers for paleoclimate reconstruction

Dijana Lalić, Jussi Meriluoto, Miroslav Zorić, Tamara Dulic, Milan Mirosavljević, Milan Župunski, Zorica Svirčev

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Potential of cyanobacterial secondary metabolites as biomarkers for paleoclimate reconstruction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap