Posttraumatic stress disorder in eating disorder patients: The roles of psychological distress and timing of trauma

Rasmus Isomaa, Klas Backholm, Andreas Birgegård

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)
Filter
Aktiv

Sökresultat