Positive IVOL-MAX effect: A Study on the Singapore Stock Market

Syed Ali, M Arifur Rahman, Mohammad Nurul Hasan, Ralf Östermark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Positive IVOL-MAX effect: A Study on the Singapore Stock Market”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi