Porosity distribution of moving burden layers in the blast furnace throat

Han Wei, Weitian Ding, Ying Li, Hao Nie, Henrik Saxén, Hongming Long, Yaowei Yu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Porosity distribution of moving burden layers in the blast furnace throat”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Engineering

Material Science

Chemical Engineering