Popular music divine services in the Evangelical Lutheran Church of Finland: Concept, rationale, and participants

Marcus Moberg*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Popular music divine services in the Evangelical Lutheran Church of Finland: Concept, rationale, and participants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Medicine and Dentistry